امروز: چهارشنبه 29 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنماییدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 122 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل


چكیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مكان كنترل نوویكی – استریكلند را پر كردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون كه 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیكتاتوری و دموكراتیك به طور معنی داری مكان كنترل را پیش بینی می كنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مكان كنترل را نمی تواند پیش بینی كند . این یافته ها بین معنی است كه هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراك شده توسط دانش آموزان دیكتاتوری تر باشد مكان كنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراك شده دموكراتیك تر باشد مكان كنترل بیرونی كاهش یافته و بر میزان مكان كنترل درونی اشخاص افزوه می شود.

كلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مكان كنترل – دیكتاتوری – دموكراتیك- هرج ومرج

مقدمه

خانواده اولین پایه گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فكری فرد است كه نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبك و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن است . واكنش كودك نسبت به محیط خود تحت تاثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است كه در میان آن بزرگ شده است از آنجا كه خانواده یك واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به كودك منتقل می شود ، به عنوان یك واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر كودك ، اهمیت فراوانی دارد ( احدی ، محسنی ، 1378 ) .

محیط خانواده ، اولین و بادوام ترین عاملی است كه در رشد شخصیت فرزندان تاثیر می گذارد . نفوذ والدین در بچه ها تنها محدود به جنبه های ارثی نیست ، بلكه در آشنایی كودك با زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه نیز ، خانواده نقش بسیار مؤثری دارد . خانه محلی است كه در آن كودك امور مختلف را فرا می گیرد و با مشاهده رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از رفتار و اعمال آنها فرا می گیرد ( شریعتمداری ، 1367 ) .

تاثیر خانواده بر رشد چنان بارز است كه با وجود اختلاف های موجود بین صاحب نظران روان شناسی ، بسیاری از آنان در زمینه اهمیت خانواده و تاثیر آن بر رشد ، نقطه نظر مشترك دارند و اكثر روان شناسان صرف نظر از مكتبی كه به آن معتقدند ، كنشهای متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس رشد عاطفی تلقی می كنند ( بالبی ، فروید ، نقل از برومند نسب ، 1373 ) .خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی در تمدن بشر است كه از دیر باز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم مختلف بویژه جامعه شناسان بوده است . اهمیت خانواده به عنوان كانون اصلی زندگی فردی ، اجتماعی نقش و كاركرد آن در تكوین رشد و تعادل شخصیت و كنش های فردی ، چگونگی هویت فردی و اجتماعی و همچنین روابط تنگاتنگ و بلند مدت اعضای خانواده دانست . سیر تكامل و تحول خانواده از گذشته تا به امروز نشان می دهد كه به دلیل تغییر و كاهش كاركردهای خانوادة امروزی نسبت به نقش ها و ضرورت های این نهاد اجتماعی در گذشته ، همسران امروزی فقط به برآورد نیازهای اولیه گذران عمر و پرورش فرزندان نمی اندیشند . بلكه خواهان مصاحبت و همراهی و هم نوایی بیشتر با یكدیگر و انسجام و سازماندهی روابط انسانی و اجتماعی و زناشویی خود هستند ( قدسی احقر ، 1384 ) .

نیكلی ( 1971 ، به نقل از برومند نسب ، 1373 ) اظهار می دارد ، جو حاكم بر خانواده و رفتار والدین می تواند در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی هایش مؤثر باشد . وی معتقد است كه حمایت افراطی والدین باعث می شود كه كودك احساس بی كفایتی و عدم مقبولیت كند ، زیرا كه فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می شود . همچنین نیكلی معتقد است كه سلطة والدین ، همین واكنش ها را در كودك ایجاد می كند . هر چند در ظاهر حمایت افراطی و سلطه گری دو صفت متفاوت و متضاد هستند ولی هر دو صفت این ویژگی را دارند كه در كودك این احساس را به وجود می آورند كه دیگران برای او تصمیم گیرنده هستند و خودش مسئولیتی در قبال شكست ها و پیروزی هایش ندارد .

نوویكی و كانتون ( 1966 ؛ نقل از ماسن و همكاران ، ترجمه یاسایی ، 1373 ) نشان داده اند كه كنترل و صمیمیت والدین متغیرهای مهمی در رشد مكان كنترل كودك هستند و همچنین محیطی كه فرزندان در آن رشد می یابند در رشد انتظارات تعمیم یافته[1] آنها بسیار مهم است لذا ویژگیهای شخصیتی والدین و ارتباط و تاثیر آن بر ویژگی های شخصیتی فرزند ، به ویژه مكان كنترل اهمیت زیادی دارد . فراهانی ( 1378 ) در این مورد می گوید اعتقاد به كنترل درونی اساساً در خانواده هایی آموخته می شود كه در آن والدین گرم و صمیمی و حامی كودكان هستند . آنها را به خاطر پیشرفت در كارهایشان تشویق می كنند و سعی بر كنترل مستبدانه آنها ندارند . این والدین در شیوه تربیت فرزندان دارای ثبات رفتاری هستند و سعی نمی كنند كه پیوسته قوانین خانه را تغییر دهند و یا سعی نمی كنند از تنبیه بیش از اندازه استفاده كنند . تحت چنین شرایطی بچه ها یاد می گیرند كه به خاطر شكست های خود ، شرمندگی را پذیرا شوند ، همانطور كه در هنگام موفقیت احساس خوشبختی می كنند ( ص 378 ) .

لفكرت ( 1967 ؛ نقل از پایان نامه كارشناسی ارشد سردروه ، 1381 ) راجع به اهمیت رابطه والدین و فرزندان و تاثیر این روابط بر ویژگی مكان كنترل معتقد است : كودك در جریان رشد به سوی واقعیت آزمایی برای آگاهی از واقعیت ها و محدودیت هایش نیاز به پرورش در خانه ای دارد كه در آن به طور پیوسته ، از محرك های آزارنده و ترساننده در امان باشد و حس او از آزادی برای كشف محیط اجتماعی خود افزایش یابد كه این احساس آزادی او را به سوی درونی بودن سوق می دهد . والدینی كه انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود دارند و به فعالیت های فرزندان پاداش می دهند فرزند آنها دارای كنترل درونی می شود . چون در چنین موقعیت هایی ، مهم ترین و اساسی ترین نكته ای كه كودك می آموزد ، احتمال اخذ تقویت در قبال رفتارهای خود است ؛ ولی چنان كه والدین رفتاری منع كننده ، محدود كننده و طردكنندة همراه با انتقاد و خصومت را به فرزندانشان اعمال نمایند ، فرزند آنها دارای مكان كنترل بیرونی می شود .

در كل شكل گیری انتظارات مربوط به مكان كنترل یا به عبارت دیگر تكوین بعد درونی و بیرونی به رفتارهای والدین ، اعضا و خانواده ، دوستان ، معلمان و رویدادهایی كه افراد با آن مواجه هستند و چگونگی برخوردها با این رویدادها ، بستگی تام دارد ( نقل از پایان نامه كارشناسی ارشد لطیفی ، 1384 ) .

بل گردلر ( 1986 ؛ نقل از سیف ، 1379 ) ، بر این باور است كه آنهایی كه خودشان را افرادی موفق می پندارند ، احتمالاً شكست را به علت بی ثبات بیرونی ، مثل : بیماری ، حالت روحی یا بخت و اقبال نسبت می دهند و از این طریق خودپندارة مثبت خود را حفظ می كنند اما افرادی كه خودپندارة ضعیفی برای موفق شدن دارند ، انتظار كمی برای موفقیت در آینده دارند زیرا آنها موفقیت های خود را به عوامل بی ثبات و غیر قابل كنترل نسبت می دهند .

در فصل های بعدی به بررسی ارتباط بین شیوه های فرزند پروری[2] ادراك شده از سوی فرزندان در سه خرده مقیاس دموكراتیك[3] ، دیكتاتوری[4] و هرج و مرج با مكان كنترل در نوجوانان پسر پرداخته شده است ، امید است نتایج این پژوهش و پژوهش های مشابه روشنگر و راهگشای پژوهش های آتی گردد و به حول و قوه الهی زمینه ای ایجاد گردد تا نوجوانان و جوانان این مرز و بوم به ویژه استان اردبیل و منطقه مورد پژوهش ( انگوت ) به ارزیابی درستی از امكانات ، استعدادها و محدودیت های خویش برسند و نردبان تكاملی حیات نفسانی را به نحو احسنت طی كنند و شیوه‌های درست زندگی كردن را تجربه كنند ، نه زنده ماندن را .

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)         

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مساله....................................................................................................... 5

اهداف تحقیق.................................................................................................... 7

فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 7

تعریف اصطلاحات........................................................................................... 8

شیوه های فرزندپروری................................................................................. 8

مكان كنترل....................................................................................................... 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده........................................................................................... 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری........................................................................ 13

بعد «گرم» بودن والدین.................................................................................. 13

بعد «كنترل» والدین........................................................................................ 14

جنبه های مثبت كنترل والدین........................................................................ 15

جنبه های منفی كنترل والدین......................................................................... 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین..................................................................... 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری................................. 19

والدین دارای اقتدار منطقی............................................................................. 20

والدین استبدادی............................................................................................. 21

والدین آزاد گذار.............................................................................................. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه كار (سهل انگار)................... 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند.......................................................... 25

تأثیر متقابل كودك و والد بر یكدیگر............................................................. 26

نگرش های فرزندپروری عمل فرزندپروری.............................................. 28

گفتار دوم: مكان كنترل

مقدمه................................................................................................................ 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................ 30

درك سازه مكان كنترل.................................................................................... 33                

تحول شخصیت از دیدگاه راتر....................................................................... 35

جنبه های منفی احاطه و كنترل....................................................................... 37

پیامدهای شخصی منفی.................................................................................. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی............................................................. 39

بررسی مقیاس های مكان كنترل..................................................................... 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از كشور            42

ب تحقیقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور....... 45

ج بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مكان كنترل در گسترة تحقیقات          49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 57

جامعه آماری.................................................................................................... 57

نمونه آماری..................................................................................................... 57

روش نمونه گیری........................................................................................... 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی............................ 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون.................................................. 57

روایی............................................................................................................... 58

پایایی............................................................................................................... 58

نمره گذاری...................................................................................................... 58

مقیاس مكان كنترل نوویكی استریكلند

روایی............................................................................................................... 59

پایایی............................................................................................................... 60                

نمره گذاری...................................................................................................... 61

روش تحقیق..................................................................................................... 62

شیوه اجرای تحقیق......................................................................................... 62

روشهای آماری تحلیل داده ها........................................................................ 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف تحلیل توصیفی..................................................................................... 65

ب تحلیل استنباطی...................................................................................... 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.................................................................................................. 75

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

محدودیت های تحقیق

الف محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر............................................... 77

ب محدودیتهای در كنترل پژوهشگر........................................................... 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات).......................................................................... 79

كاربردها .......................................................................................................... 79

منابع................................................................................................................ 81[1] - Generalization expectancies

[2] - Parental Styles Childrearing

[3] - Democratic

[4] - Authoritarian

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی , رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل , تأثیر متقابل كودك و والد بر یكدیگر , الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند , جنبه های منفی احاطه و كنترل , شیوه های فرزندپروری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر