امروز: شنبه 16 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهراندسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران


چكیده

هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 می‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.


فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه ............................................. 1

بیان مسئله ........................................ 3

سوالات پژوهش ....................................... 4

فرضیه‌های پژوهش ................................... 4

اهداف پژوهش ....................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش .............................. 5

تعریف متغیرهای پژوهش ............................. 6

فصل دوم : پیشینه‌های پژوهش

مقدمه ............................................. 7

تعریف ازدواج ...................................... 8

عشق و ازدواج ..................................... 10

مقاصد ازدواج ..................................... 10

رضایت زناشویی .................................... 11

12 نكته مهم مربوط به مكمل‌های زناشویی در ازدواج .. 12

اشتغال زن ........................................ 14

تعریف شغل و اشتغال .............................. 14

علل كار كردن ..................................... 15

اشتغال زنان و برداشتهای متعدد ................... 16

انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن ...................... 17

آثار و نتایج اشتغال زن .......................... 18

اثرات اشتغال زن بر شوهر.......................... 19

زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی .............. 20

مروری بر پژوهش‌های داخلی ......................... 21

مروری بر پژوهش‌های خارجی ......................... 22

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ............................................ 24

طرح پژوهش ........................................ 24

جامعه آماری ...................................... 24

روش نمونه برداری ................................ 25

ابزار پژوهش ...................................... 25

پرسشنامة رضایت زناشویی اینریچ ................... 25

روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ .................. 27

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه ................. 27

روش گردآوری داده‌ها .............................. 27

روش تحلیل آماری .................................. 28

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمه ............................................ 29

جدول 4-1 ......................................... 29

جدول 4-2 ......................................... 30

جدول 4-3 ......................................... 31

جدول 4-4 ......................................... 32

جدول 4-5 ......................................... 33

جدول 4-6 ......................................... 34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ............................................ 35

خلاصه تحقیق ....................................... 35

نتیجه گیری ....................................... 36

پیشنهادها ........................................ 37

محدودیت ها ....................................... 37

منابع ............................................ 39

پیوست ............................................ 40

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ................... 41

كلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ .............. 43

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران , مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران , رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران , زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار , پایان نامه زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار , بررسی زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر